Online gokken vanaf 1 januari 2015 legaal in Nederland

by admin on May 24, 2013

Op dit moment weten de meeste spelers van het online casino wel dat de casino’s zelf niet in Nederland zijn gevestigd, maar dat de kansspelen vanuit het buitenland online worden aangeboden. Dat heeft alles te maken met de huidige regelgeving van het kansspelbeleid in Nederland, waar online gokken nog altijd niet gelegaliseerd is. Daar komt echter verandering in, want het kabinet heeft besloten dat het met ingang van 1 januari 2015 ook in Nederland toegestaan wordt om online kansspelen aan te bieden. De gokbedrijven moeten daarvoor wel een vergunning aanvragen en voor het verkrijgen van een kansspelvergunning voor het aanbieden van online kansspelen worden er strenge eisen gesteld. Fred Teeven heeft als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in samenwerking met Frans Weekers van Financiën een conceptwetsvoorstel ontwikkeld met daarin de strikte voorwaarden.

Legaal online gokken

Online gokken wordt straks toegestaan door het kabinet doordat spelers in Nederland nu via buitenlandse gokbedrijven lid kunnen worden van online casino’s. De Nederlandse overheid kan deze spelers op dit moment geen bescherming bieden, maar als het gokken straks gelegaliseerd is in Nederland, dan kan de overheid zelf bepalen aan welke gokbedrijven een vergunning wordt verstrekt. Een belangrijke eis waarin de gokbedrijven straks in Nederland moeten voldoen is het beschermen van de spelers om gokverslaving te voorkomen. De aanbieders van de online kansspelen worden in Nederland verplicht gesteld om mee te doen aan een verslavingsfonds. Het doel van dit fonds is om gokverslaving te voorkomen. Verder zal er een landelijk register worden opgemaakt, waarin spelers met problemen op het gebied van gokverslaving zullen worden opgenomen. Indien er iemand in dit register is opgenomen geldt dat de betreffende persoon gedurende een periode van een half jaar niet online mag gokken. In diezelfde periode moet eveneens de toegang tot gokhallen en casino’s worden ontzegd.

Gokverslaving

De bedrijven die online kansspelen aanbieden moeten een beleid voeren, waarin de spelers zich bewust worden van de risico’s op het ontstaan van een gokverslaving. Een waarschuwing voor het risico op het ontstaan van gokverslaving moet in beeld worden gebracht en ook moet de speler altijd het saldo van de rekening en de speelduur kunnen zien. Verder zullen de online casino’s onder meer toegang moeten bieden aan de spelers om een verslavingstest te ondergaan. Het aanbieden van online kansspelen wordt alleen voorbehouden aan die bedrijven die een vergunning krijgen van de Nederlandse overheid. De vergunning zal alleen worden verstrekt als aan alle strikte eisen is voldaan. Bovendien wordt er een kansspelbelasting ingevoerd van 20 procent die de gokbedrijven moeten betalen. Dat percentage is hoger in vergelijking met buurlanden, maar wordt niet nog hoger vastgesteld, omdat het anders minder aantrekkelijk is voor gokbedrijven om zich in Nederland te vestigen en online kansspelen aan te bieden. Overigens kan iedereen op dit moment in het Klaver Casino onbelemmerd spelen en profiteren van alle winsten die er gemaakt worden met het gokken. Wat dat betreft verandert er voor de spelers in Nederland op dit ogenblik nog niets.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: